با ما در تماس باشید : 02177422883    ||    tehranrobotic@outlook.com

آموزش رباتیک برای خردسالان و کودکان 4 تا 8 ساله


آموزش غیر حضوری با بسته های آموزشی و پشتیبانی واتس اپ

آموزش سازه ها و ساخت اشکال مختلف ،آموزش ساخت ماشین مسابقه ، آموزش ساخت آسیاب با آرمیچر

مهندس کوچولو
مهندس کوچولو
مهندس کوچولو
مهندس کوچولو

ترم اول :  


                سرفصل ها

              آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و رباتیک
              آموزش و معرفی قطعات الکترونیکی ( مقاومت ، دیود ، خازن ، LED ،.....)
              آموزش و ساختن مدارات ساده الکترونیکی و ایده های طراحی
              آموزش و آزمایش مدارات مختلف پایه
              آشنایی با برد بورد
              آشنایی با مقاومت خوانی
              مدارات تولید صدا ونور
              آشنایی با مفاهیم تقسیم ولتاژ
              کنترل دور موتور


  پس از اتمام این دوره

                     هنرجویان می توانند یک ربات ساده کنترلی بسازند .

  زمان دوره

             7 جلسه یک و نیم ساعته معادل 10 ساعت و نیم آموزش ( 7 هفته)

هزینه دوره

              750,000 تومان

مناسب برای

علاقه مندان به الکترونیک و رباتیک 9 سال به بالاترم دوم :  


                سرفصل ها

              آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و رباتیک
              آموزش و معرفی قطعات الکترونیکی ( مقاومت ، دیود ، خازن ، LED ،.....)
              آموزش و ساختن مدارات ساده الکترونیکی و ایده های طراحی
              آموزش و آزمایش مدارات مختلف پایه
              آشنایی با برد بورد
              آشنایی با مقاومت خوانی
              مدارات تولید صدا ونور
              آشنایی با مفاهیم تقسیم ولتاژ
              کنترل دور موتور


  پس از اتمام این دوره

                     هنرجویان می توانند یک ربات ساده کنترلی بسازند .

  زمان دوره

             7 جلسه یک و نیم ساعته معادل 10 ساعت و نیم آموزش ( 7 هفته)

هزینه دوره

              750,000 تومان

مناسب برای

علاقه مندان به الکترونیک و رباتیک 9 سال به بالا که مباحث ترم اول را بلدندترم سوم :  


                سرفصل ها

              آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و رباتیک
              آموزش و معرفی قطعات الکترونیکی ( مقاومت ، دیود ، خازن ، LED ،.....)
              آموزش و ساختن مدارات ساده الکترونیکی و ایده های طراحی
              آموزش و آزمایش مدارات مختلف پایه
              آشنایی با برد بورد
              آشنایی با مقاومت خوانی
              مدارات تولید صدا ونور
              آشنایی با مفاهیم تقسیم ولتاژ
              کنترل دور موتور


  پس از اتمام این دوره

                     هنرجویان می توانند یک ربات ساده کنترلی بسازند .

  زمان دوره

             7 جلسه یک و نیم ساعته معادل 10 ساعت و نیم آموزش ( 7 هفته)

هزینه دوره

              750,000 تومان

مناسب برای

علاقه مندان به الکترونیک و رباتیک 9 سال به بالا که مباحث ترم اول و دوم را بلدندترم چهارم :  


                سرفصل ها

              آشنایی با مفاهیم اولیه الکترونیک و رباتیک
              آموزش و معرفی قطعات الکترونیکی ( مقاومت ، دیود ، خازن ، LED ،.....)
              آموزش و ساختن مدارات ساده الکترونیکی و ایده های طراحی
              آموزش و آزمایش مدارات مختلف پایه
              آشنایی با برد بورد
              آشنایی با مقاومت خوانی
              مدارات تولید صدا ونور
              آشنایی با مفاهیم تقسیم ولتاژ
              کنترل دور موتور


  پس از اتمام این دوره

                     هنرجویان می توانند یک ربات ساده کنترلی بسازند .

  زمان دوره

             7 جلسه یک و نیم ساعته معادل 10 ساعت و نیم آموزش ( 7 هفته)

هزینه دوره

              750,000 تومان

مناسب برای

علاقه مندان به الکترونیک و رباتیک 9 سال به بالا که مباحث ترم اول تا سوم را بلدند